Kontakt

RIWAL Sp. z o.o.
Śremska 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 0048 61 2866 024,
fax: 0048 61 2874 634  
biuro@riwal.pl
   
Sąd Rejonowy  w Poznaniu,
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 37420
kapitał zakładowy wpłacony 700 000,00 PLN
Regon 639673098
NIP 786-15-29-869
 
PKO BP S.A. I O. w Śremie
90 1020 4160 0000 2002 0004 6722 (rachunek PLN)
51 1020 4160 0000 2302 0066 7204 (rachunek EUR)
#
#
  • adresul. Śremska 1
    63-040 Nowe Miasto n.Wartą
  • telefonTel. 0048 61 28-660-24
  • faxFax 0048 61 28-746-34

Copyright © 2007 Riwal Sp. z o.o. All rights reserved

wykonanie supremo.pl